Použití
» Vlastnosti
» Obloukové tvary
» Montážní návod
» Kontakty - dotazy
» Prodejci Expamet
» Ceník
» Realizace
   

  Onduroof, s.r.o.
MONTÁŽNÍ NÁVOD kovových obloukových forem EXPAMET
Od 230 – 365 mm šířky zdi je nutné použít podhledovou lištu
Pečlivě připravte otvor pro dotvoření oblouku. Pokud je zeď omítnutá je nutné odstranit omítku v místě přesahu formy oblouku, aby mohlo být provedeno plynulé estetické napojení na stávající povrchovou úpravu.
Připravíme si jednotlivé části pro tvorbu požadovaného oblouku

Upevněte první část obloukové formy zednickými galvanizovanými hřeby (rozměr 38 mm) nebo přišroubujeme šrouby s hmoždinkami - mimimální vzdálenost 300 mm. Hrana spoje by měla přečnívat 13 mm od stěny ke které je připevněna. Jestliže je použita PVC lišta je třeba hranu otvoru postrčit zpět o cca 1 mm směrem od lemu, aby bylo možno lištu nasadit.


Dodává se většinou s formou.

Lehce sevřeme napojovací plastový kolík 40 mm na konci dílu tak, aby bylo možné napojit plynule další díl oblouku.

Opakujte proces upevňování dalšího dílu na druhé straně zdi stejným způsobem. Pak obě poloviny spojte přiloženým galvanizovaným drátem, vytvořte očka, přitáhněte a zatočením utáhněte, přesahy odskřípněte kleštěmi.

Pro stěnu širší než 230 mm použijte vnitřní podhledovou lištu, kterou zasuňte dovnitř oblouku a opět spojte pomocí oček z drátu.


Upevnění PVC lišty
Začněte v bodě počátku oblouku. Nasaďte PVC lištu na hranu oblouku a plynulým tlakem přitlačte. Opakujte na obou stranách oblouku.

V případě nutnosti spoj potřete mýdlem pro snadnější nasazení. PVC lišta je dodávána na pokrytí hran oblouku pro snadné nanášení omítky. Případně ji lze seříznout zednickým nožem, nebo pilkou na kov.

   
Povrchová úprava stran oblouků
Nahoďte maltou, omítka musí být nanesena minimálně 6 mm od povrchu formy. Příčnými pohyby protlačíme hmotu do formy, kde je zachycena do sítě formy. Nahodíme znovu a opět zahladíme opakujeme dokud povrch formy není hladký.
Oblouk musí plynule navazovat na okolní zdivo.

Instalace obloukových forem ve speciálním případě

a) Jestliže zeď a forma vytváří roh je možné ohnout přesah formy, popřípadě ho odstranit a celou formu připevnit na připravené trámky na zdi. obr. a)

b) Popřípadě okraje přesahu ohnout vně formy a přišroubovat ke zdi. obr. b)

c) Pro použití různého napojení na zdi použijeme dřevěné špalíčky. obr. c)

Omítky:
Použijte stejný typ omítky jako je na okolním zdivu. Na vápenatou omítku použijte spec. omítky vápenaté např. od firmy Knauf, na sádrové použijte omítku na bázi sádry (Knauf, Rigips ...). Dbejte o správnou hustotu tak, aby omítka uzamkla formu uvnitř a vytvořila hladký kompaktní celek.

Obloukové formy nejsou konstrukčně navrženy pro stavební statické zatížení. Při dodatečném vytvoření otvoru ve zdi musí být vždy proveden překlad pro zajištění statiky otvoru.
 

Tvorba www stránek